CONFIDENȚIALITATE

1. DEȚINĂTORUL DATELOR PROCESATE

În urmă accesării Website-ului www.vandercamp.com (“Website”), transmiterea adresei dumneavoastră de e-mail prin intermediul secțiunii de “Contact” sau către o altă adresa de e-mail indicată pe Website, ar putea duce la procesarea datelor personale legate de persoanele identificate sau care vor putea fi identificate (“Date procesate”). Acest document informează utilizatorii în legătură cu administrarea Datelor procesate și totodată stabilieste o declarație făcută în temeiul Regulamentului  General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679) și a Decretului Legislativ nr. 677/2001, Codul pentru Protecția Datelor Personale 36911 (“Cod”). Dețînătorul Datelor procesate este Bridgepoint LTD – Strada Alexandru Constantinescu nr. 18, București, România, în calitate de persoană responsabilă pentru procesarea datelor.

2. DATELE PROCESATE

2.1. DATE DE NAVIGARE

Pe parcursul operațiunilor obișnuite, sistemele computerizate și procedurile de software folosite la operarea acestui Website colectează unele date personale, a căror transmitere este implicită în protocoalele de comunicare ale Internetului.  Aceste informații nu sunt colectate cu scopul de a fi asociate cu persoanele fizice, însă natură lor specifică ar putea permite identificarea utilizatorilor.  Această categorie de date include adrese IP sau nume de domenii ale computerelor folosite de către utilizatorii care se conectează la Website, adrese URI (Identificatorul Uniform de Resurse) sau resurse cerute, ora cererii, metodă folosită la transmiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut drept răspuns, codul numeric care indică statusul răspunsului oferit de server (reușit, eroare) și alți parametri cu privire la sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului. Aceste date sunt folosite strict pentru obținerea de informații statistice anonime de pe Website și pentru verificarea funcționarii corecte a acestuia. Adesea acestea sunt șterse imediat după procesare.

2.2. DATELE OFERITE VOLUNTAR DE CĂTRE UTILIZATORI

Trimiterea opțională, explicită și voluntară a adresei de e-mail către adresele indicate pe Website sau comunicările trimise prin intermediul secțiunii de “Contact” implică dobândirea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a putea răspunde cererii, precum și a altor date personale introduse în cadrul unor astfel de comunicări.

2.3 POLITICĂ DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

În scopul îmbunătățirii experinței dumneavoastră de navigare și partajare, Website-ul folosește unele cookie-uri sau șiruri de date care sunt stocate pe hard disk-ul calculatorului dumneavoastră. Website-ul folosește cookie-urile în următoarele scopuri: (I) pentru a oferi utilizatorului o experiență de navigare mai ușoară pe Website, (ÎI) pentru a permite accesul mai ușor abonaților la Website și alte inițiative oferite prin intermediul Website-ului, (III) pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de securitate, analiză statistică (de exemplu în ceea ce privește traficul pe Website) și administrarea sistemului. Cookie-urile aferente sesiunii se stochează într-o memorie temporară și se șterg odată cu închiderea browser-ului. Cookie-urile aferente sesiunii utilizate pe acest Website evita folosirea altor tehnologii care ar putea compromite confidențialitatea utilizatorilor și să nu permită dobândirea datelor personale de identificare.

3. NATURĂ DATELOR ȘI CONSECINȚELE LIPSEI RĂSPUNSULUI

Cu excepția celor specificate în legătură cu datele de navigare, necesare pentru a permite o utilizare corectă a Website-ului, părțile interesate au libertatea de a furniza datele lor cu caracter personal în vederea solicitării unui răspuns din partea Vandercamp. Netransmiterea datelor ar putea avea că rezultat posibilitatea de a nu primi nici un răspuns.

4. PROCEDURILE DE PROCESARE A DATELOR

Datele personale sunt procesate manual, de către computer și cu ajutorul sistemelor automate pe perioada necesară atingerii scopurilor în care sunt colectate. Dețînătorul este echipat cu măsuri de securitate specifice pentru a se asigura că procesarea datelor se realizează în conformitate cu prevederile Codului, în special în ceea ce privește prevenirea pierderii acestor date, utilizarea ilicită sau incorectă sau accesul neautorizat la bazele de date.

5. DREPTURILE PĂRȚILOR INTERESATE

Utilizatorii au dreptul, în orice moment, de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal referitoare la aceștia și comunicarea acestora într-o formă ușor de înțeles. Părțile interesate au dretul de a obține informații cu privire la: - conținutul și originea datelor cu caracter personal; - scopurile și procedurile datelor prelucrate; - logică aplicată datelor prelucrate, efectuată cu ajutorul instrumentelor electronice; - identificarea dețînătorului și a responsabililor; - subiecții sau categoriile de subiecți cărora le-ar putea fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot ști despre ele, cum ar fi manageri sau agenți.  Părțile interesate au de asemenea dreptul de a obține: - o actualizare, rectificare sau atunci când sunt interesate, integrarea datelor; - anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor care nu trebuie să fie păstrate în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial și prelucrate ulterior;  - dovadă că operațiunile menționate mai sus au fost comunicate, de asemenea cu privire la conținutul lor, acelora cărora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu excepția cazului în care această cerință devine imposibilă sau implică folosirea unor mijloace vădit disproporționate în raport cu dreptul protejat. Pârtie interesate au dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial, din motive legitime, prelucrării datelor lor cu caracter personal, pertinente în vederea colectării. Pentru a-și exercită aceste drepturi, utilizatorii se pot adresa în scris managerului responsabil de drepturile utilizatorilor, folosind următoarea adresa de e-mail: [email protected], notând în câmpul aferent subiectului “Confidențialitate – exercitarea drepturilor în temeiul Legii 677/2001”. Datele pot fi de asemenea procesate și de către alți manageri. Lista completă a managerilor resposabili de prelucrarea datelor este disponibilă la sediul companiei.

6. COMUNICAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR

Datele cu caracter personal colectate de pe Website nu se supun transmiterii sau comunicării și nu vor fi vândute sau cedate unor terțe părți. În orice caz, fără a aduce prejudicii, această comunicare sau transmitere este necesară în conformitate cu legea, poliția, autoritățile juridice, agențiile de informații și securitate sau alte entități publice în scopuri de apărare sau securitate națională sau pentru depistarea și represiunea infractionalitatilor.

7. CÂT DE SIGURĂ ESTE STOCAREA DATELOR?

Facem toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor în timpul transmiterii de date folosind protocolul Secure Sockets Layer (SSL), care criptează informațiile introduse on-line. Dacă ați accesat un server securizat, primele litere ale adresei ar trebui să se schimbe de la "http" la "https".